Hücre – Çekirdek, Endosimbiyotik Hipotez ve Hücre İskeleti